Иновации за безопасно и безвредно използване на лепило в производствения процес

Ние се гордеем с факта, че в нашето производство почти изцяло се използва водоразтворимо лепило. След много инвестиции и промяна в начина на работа успяхме да постигнем целта си, а именно да имаме едно чисто производство, в което почти да не участва употребата на лепило на ацетонова основа, а вместо него чисто природосъобразно водоразтворимо лепило. Към момента около 90% от употребата на лепило е именно водоразтворимото лепило.Спокойно можем да кажем, че ние сме едни от първите, които успяха да интегрират този вид технология в производството. Преимуществата са много, но основното е, безопасността при употребата му.

You May Also Like

ItalyUSABulgaria