История

Историята на

Компанията

1964…основаване на Пролет с 100 човека пряко заети в производството. Първите години се е работило основно за руския и българския пазар

1972…разширяване на производството и отваряне на повече работни места..

1979 …започва производството на изделия за Германия и други страни от Европа, както и става един от основните производители за вътрешния пазар. По това време заетите в производството са наброявали 700 души

1991…За първи път фабриката започва да произвежда кожени дамски чанти за една от водещите по онова време италиански марки – Francesco Biasia

1994…Фабриката е купена от г-н Франческо Биазия. Продължава да работи изключително за марката Francesco Biasia.

1996…Изгражда се мрежа от подизпълнители, като по това време, повече от 80%от българските производители заети в този сектор в България започват да работят за италианската фирма „Франческо Биазия“ с посредничеството на „Пролет“. Дейностите свързани с окачествяване, кроене, опаковка и краен качествен контрол, както и експедицията се извършват и контролират изцяло от Пролет. Благодарение на г-н Биазия, респективно на Пролет, в България започва възраждането на този вид производство.

2005…Прави се разширение на производствената база, благодарение на което се отварят допълнително 100 работни места. Българско дружество придобива миноритарен дял в до скоро изцяло италианското дружество.

2007…Паралелно с производството за марката Francesco Biasia, започва партньорство и с други италиански марки.

2013…Фабриката става изцяло собственост на българското дружество. Започват инвестиции свързани с модернизиране и автоматизация на производствените процеси.

2018…Пролет е най-голямата и модерна фабрика в България с изцяло обновен машинен парк, разполагаща с най-модерните технологии в областта на производството на дамски чанти и аксесоари с повече от 350 души заети в производството. В списъка с клиенти фигурират едни от най-успешните и известни европейски марки от Италия, Швейцария, Белгия и други страни.

ItalyUSABulgaria